Παρασκευή, 13 Μαΐου 2016

Οἱ τρεῖς τάξεις πνευματικῆς προκοπῆς


Τρεῖς τάξεις πνευματικῆς προκοπῆς ὑπάρχουν:
α) Τῶν ἀρχαρίων.
β) Τῶν ἀγωνιζομένων,
γ) Τῶν τελείων. 

Στήν πρώτη κινοῦνται μέσα μας τά πάθη.

Στήν δεύτερη βρισκόμαστε μεταξύ ἐμπαθοῦς καί ἀπαθοῦς καταστάσεως· καί, 

Στήν τρίτη, λαμβάνουμε αἰσθητά τήν χάρι τοῦ Ἁγίου Πνεύματος.

Πηγή: Οὐράνια Μηνύματα 2015 «Ο.Χ.Α. Λυδία», σελ. 733.   

Δεν υπάρχουν σχόλια: