Κυριακή, 29 Μαΐου 2016

Χαίρετε ἐν Κυρίῳ πάντοτε!


Ἦρθε ἡ ὤρα νά σᾶς ἀποχαιρετήσω. 

Ἄν ψάχνετε τήν ἀλήθεια τοῦ ΑΛΗΘΙΝΟΥ ΘΕΟΥ, βρίσκεται ΜΟΝΟΝ στήν ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ.  

Εὔχομαι ὁ Ἅγιος Τριαδικός Θεός, ἡ Παναγία μας κι ὅλοι οἱ Ἅγιοι νὰ σᾶς καθοδηγήσουν στὴν σωτηρία τῆς ψυχῆς σας.

Στηριχτεῖτε στὴν Ἁγία Γραφή,  στοὺς Ἁγίους καὶ Θεοφόρους Πατέρες καὶ στὴν Ὀρθόδοξη Χριστιανικὴ Ἐκκλησία μας, συμμετέχοντας στὰ Ἱερὰ Μυστήριά της: Βάπτισμα, Χρίσμα, Ἐξομολόγηση, Θεία Λειτουργία (μέ τή Θεία Κοινωνία) καὶ προαιρετικὰ Γάμος, Εὐχέλαιο & Ἱερωσύνη γιὰ ὅσους καλέσει ὁ Θεός. 

Ἡ Χάρις τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ μετὰ πάντων ὑμῶν. (Β΄ Θεσσαλονικεῖς, γ΄ 18).  
   «Ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ἐάν μὴ στραφῆτε καὶ γένησθε ὡς τὰ παιδία, οὑ μὴ εἰσέλθητε εἰς τὴν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν» Ἰησοῦς Χριστός. (Ματθ. ιη΄3).
 
Καλόν Παράδεισον.


Μαρία Π.Μ. πρεσβυτέρα 
ἀπειροελάχιστη

Δεν υπάρχουν σχόλια: